Oorzaken van corrosievorming

Allereerst even duidelijk stellen, er zijn veel roestsoorten ofwel corrosie maar in deze uitleg heb ik het over corrosievorming aan voertuigen bij normaal gebruik waarvoor een auto is gebouwd.
Corrosie wat is dat eigenlijk?
Corrosie is de teruggang van een metaal naar zijn oorspronkelijke toestand. Het kan kort duren of heel lang maar metalen die niet in de natuur voorkomen en door een proces tot stand zijn gekomen vervallen weer tot hun oorspronkelijke waarde. Zelfs roestvast staal corrodeert. Corrosie is dus een proces van verval van het (in dit geval) staal.
Hoe gaat dat proces van verval?
In het kort gezegd een metaal heeft een bepaalde waarde (houdbaarheid). Als een metaal met iets van een mindere waarde in contact komt, ontstaat er een "plus - min" situatie. De plus vreet de min op.
Bijvoorbeeld: een kokerbalk van een auto is door middel van puntlassen in elkaar gezet. Op een plaats waar de twee platen aan elkaar zijn gesmolten (gepuntlast) ontstaat er precies rond om de puntlas een kring van roest. Op het moment van puntlassen heeft het metaal midden in de puntlas een hogere waarde gekregen. Daar waar nu de plus en min elkaar raken, vreet de + (kern van de puntlas) de omgrenzende plaat op. Let maar eens op dan zie je dit proces.
Drie elementen moeten aanwezig zijn wil een metaal gaan corroderen.

 1. Spanningsverschil ontstaan door verhitting (puntlassen).
  Spanningsverschil ontstaan door vervorming (de spanning in de plaat verandert sterk op de plaats van scherpe vervorming).
  Spanningsverschil ontstaan door contact met andere metaalsoorten (een staaldraad in een wielkastrand voor versteviging van een aluminium spatbord)
  Twee metalen tegen elkaar vastgeschroefd (bumpersteun tegen de carrosseriebody zonder beschermplaatje).
 2. Geleiding, meestal denkt men dat vocht/lucht de boosdoener is, maar het is juist de verontreiniging in de lucht, denk aan opgeloste zware metalen in de lucht. In industriële gebieden kan de corrosie gemakkelijk tot 1200 maal sneller oplopen dan in gebieden met geen opgeloste zware metalen in de lucht. Onder het vriespunt is er ook geen geleiding door vocht want het vocht is gekristalliseerd in ijskristallen. Indien de luchtvochtigheid onder de 40% komt is er ook geen geleiding meer, maar als de lucht verwarmd wordt om te drogen loop je het risico dat het juist harder gaat roesten, een hogere temperatuur kan meer vocht bevatten en bij een klein beetje daling van de temperatuur condenseert vocht op het metaal.
 3. Andere stoffen die ook metalen aantasten zijn:
  Zouten, bijvoorbeeld pekel of het zout van een vingerafdruk
  Zuren, dit zijn alle stoffen met een lagere Ph waarde dan neutraal (7) stoffen met een hogere waarde dan neutraal kunnen juist beschermend werken.
  Bacteriën, vooral de zuren die de bacteriën ontwikkelen onder afgesloten (verf)lagen werken agressief (lees meer bij voorbewerking)